Praksa za početnike

Puno ljudi se pita kako započeti budističku praksu. Kako je spojiti s našim svakodnevnim aktivnostima. Vrlo je važno spojiti učenje, dharmu, sa svojim karakterom, transformirati svoju ljutnju, strah, nesigurnost, osvetoljubivost itd.  u neke suosjećajnije emocije. Svi jako patimo zbog negativnih emocija, stvaramo bol i sebi i drugima. Važno je naučiti s time izaći na kraj.

Vježba suosjećanja

  • UDISAJ – u sebi pomislite – neka sva bića budu sretna
  • IZDISAJ -u sebi pomislite – neka sva bića budu oslobođena patnje
  • Možete napraviti i varijaciju vježbe s emocijom s kojom sad trenutno imate problem, kao što su tuga, ljutnja, strah, nesigurnost itd. 
  • Neka sva bića budu sretna, udisaj. Neka sva bića budu oslobođena ljutnje, izdisaj.

Ova vježba nam pomaže da razumijemo univerzalnost patnje. Sva bića žele sreću i ne žele patnju.

Jednostavna meditacija

 

  • Sjednite u udoban položaj uspravnih leđa. Možete se nasloniti na nešto, ili sjediti na stolici ako imate problema s kičmom ili kukovima. Položaj glave je blago prema dolje, kao da gledate dva metra ispred sebe u pod. Dlanovi su na koljenima. Imate zatvorene oči. Dišete u ritmu 4-2. Udisaj 1,2,3,4 – pauza 1,2, izdisaj 1,2,3,4, pauza 1-2. Možete brojati u sebi dok ne naučite spontano držati ritam. Imate fokus na dah, kao da slušate šuškanje zraka dok dišete. Promatrate tijek misli i emocija bez uplitanja. Samo promatrajte i puštajte da same od sebe nestanu. Za to nekad treba puno vremena, ali ne brinite se. Nemojte na silu zaustavljati misli. Samo promatrajte i vraćajte pažnju na dah. Radite ovu vježbu za početak 15 minuta dnevno, a kasnije ujutro i navečer.
  • Uspjeh u meditaciji ovisi o karmičkoj akumulaciji meditanta i njegovoj devociji, tj. predanosti ili srčanoj otvorenosti. S obzirom da je priroda uma, priroda svijesti sveprisutna, ona nam je uvijek dosegljiva. Cilj je povezati se s tim poljem svijesti prosvjetljenog uma, a ne razviti se u neko prosvjetljeno biće. Čim se povežemo, ostvarimo jedinstvo s time, naše razumijevanje i realizacija se spontano povećava.
  • Savjetujemo da se meditacija počne tako da jednostavno sklopimo dlanove ispred srca u molitveni položaj i kažemo: Molim mog Učitelja da bude uz mene dok meditiram. Neka moj um i učiteljev um budu jedno.
  • Ovdje možemo koristiti i množinu (moje učitelje), ili riječ Buda, ili imenom nekog učitelja s kojim se osjećate povezani, ako se na taj način bolje osjećate.
  • Imajte na umu da je um svih tjelesno umrlih učitelja i dalje dostupan u meditaciji i možemo se s njim povezati.
  • Ako vam ova molitva prije meditacije ne odgovara, možete je posve preskočiti. Imajte na umu da je teško meditirati sam bez uputa učitelja i da bi bilo jako korisno da nađete nekog tko vas može detaljnije uputiti. Naša grupa za početnike je ponedjeljkom od 19 do 20.30h pa se možete pridružiti.